PERLIT

W trakcie procesu technologicznego perlit poddaje
się prażeniu w temperaturze 850-1150 stopni Celsjusza

Opis materiału

Perlit jest materiałem, który stanowi przeobrażona skała magmowa. W procesie technologicznym ruda perlitu zostaje poddana procesowi prażenia w teperaturze 850-1150 stopni Celsjusza. Woda zawarta w poszczególnych ziarnach rudy perlitu powoduje w wysokiej temperaturze ich pęcznienie i zwiększenie objętości nawet 15-krotnie. Proces ten nosi nazwę ekspandacji perlitu.