Nanobeton

Dla ściany o grubości 32 cm współczynnik przewodzenia ciepła
wynosi 0,13 W/mk. W standardowym materiale osiąga 1,7 W/mK.

Opis materiału

Nanobeton to efekt połączenia nanocementu, piru oraz perlitu. Cechuje go niski współczynnik przewodności cieplnej (0,13 W/mK w porównaniu do 1,7 W/mK dla żelbetonu). Ściana wykonana z nanobetonu jest wodoodporna oraz całkowicie odporna na starzenie. Elementy nie kruszą się i nie rozszerzają, więc nie potrzeba dylatacji. Wszystkie łączenia między elementami konstrukcyjnymi wypełnione są nanobetonem co powoduje, że konstrukcja staje się jednorodna. Elementy zewnętrzne posiadają bardzo dużą odporność ogniową. Nanobeton tworzy środowisko nieprzyjazne dla rozwoju grzyby i pleśni.